Personvernombud

Personvernombud

Personopplysningsansvarig er Mintur s.r.o. Beskyttelsen av dine personlige opplysninger er viktig for oss. Beskyttelsen er også regulert av GDPR, som trer i kraft 25. mai 2018.

 

Personopplysninger som vil bli behandlet inkluderer, men er ikke begrenset til, navn, fødselsdato, kjønn, adresse, e-postadresse og telefonnummer.

Vi kan også behandle opplysninger som registreres i forbindelse med bestillingen, for eksempel reisemål, forespørsler om spesielle måltider eller særskilt informasjon fra deg om din helsetilstand eller annet innenfor rammene av kundeforholdet.

 

Personopplysninger gir du fra deg selv i forbindelse med bestillingen av turen.

 

Formålet med behandlingen av personopplysningene

Dine personopplsyninger vil bli behandlet for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg. Ytelsen kan for eksempel gå ut på å levere den reisen eller de tilleggstjenester som du har bestilt eller å gi deg de tjenester og/eller produkter som tilbys.

 

Behandling av dine personopplysninger kan også skje for at vi skal være i stand til å oppfylle forpliktelser i henhold til lover, forskrifter, spørsmål og klager.

 

Ved å gi oss informasjon om din helsetilstand, samtykker du i at vi behandler disse personopplysningene for å gjennomføre turen eller gi deg andre tjenester og/eller produkter som du har bestilt. I tillegg til de ovennevnte formål, samtykker du i at dine personlige opplysninger kan bli brukt til formålene under, samt danne grunnlag for markeds- og kundeanalyser, risikostyring og statistikk og for å gi deg et bedre reisetilbud og service.

 

Med mindre du reserverer deg mot direkte markedsføring kan vi også bruke dine personopplsyninger til å gi deg ulike tilbud om våre tjenester og/eller produkter. Du kan når som helst reservere deg mot å motta slike markedsføringtilbud.

 

Ved å gi informasjon om helsetilstanden, godtar du at vi behandler denne personlige informasjonen for å gi turen, annen tjeneste og / eller produkt som du bestilte. Helsestatistikkdata blir aldri brukt til statistikk, markedsundersøkelser eller markedsføring.

 

Lagring av personopplysninger

Vi lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene beskrevet over. Vi lagrer vanligvis dine personlige opplysninger i 2 år fra din siste tur eller fra å kontakte oss ellers.

I noen tilfeller må vi muligens lagre data i lengre perioder når det kreves av loven (f.eks. Regnskapslov) eller for eksempel klager.

 

Hvem som kan komme til å behandle personopplysningene

Din personlige informasjon behandles av våre ansatte og av våre systempartnere og administrative servicepartnere med hvem vi har kontrakter for beskyttelse av personopplysninger, personuppgiftsbiträdesavtal.

Dine personopplysninger kan også behandles innen reiselivsbransjen, som flyselskaper, busselskaper, hoteller og lokale partnere på reisemålet. Bare nødvendig informasjon er gitt når som helst.                   Dine rettigheter til informasjon om deg.

Du har rett til når som helst å trekke tilbake samtykket til å behandle informasjonen du har gitt oss.

Dette betyr at du også kan be om utbedring eller sletting av dine personlige opplysninger. En slik forespørsel er gjort skriftlig til oss. Dine data vil da bli korrigert eller slettet innen en måned. Hvis du har en nåværende tur som ikke er fullført eller fullført, eller har en pågående klage eller lignende, blir dataene slettet innen en måned etter ferdigstillelse.

 

Du kan kontakte oss med forespørselen om å få tilgang til den registrerte informasjonen vi har om deg, som vi vil gå innen en måned.

Vil du vite mer om databeskyttelsesforordningen (GDPR)?

På datatillsynets nettsted, datatillsynet.no, er mer informasjon om databeskyttelsesforordningen (GDPR).

 

Rull til toppen